برخی از مواد منفجره که بعنوان ماده اولیه در ساخت مواد منفجره بکار میروند:
آزید ( ازتور ) سرب: ازتور سرب در اثر شعمل منجر می شود. در ساخت چاشنی های صنعتی و نظامی استفاده می شود.

دی آزودی نتروفنل (
ddnp ):
مانند ازتور سرب در ساخت چاشنی استفاده می شود.

فولمینات جیوه:

اولین بار توسط نوبل در سال 1861 بعنوان چاشنی نیتروگلیسیرین بکار گرفته شد. اما امروزه از ازتور سرب و فولمینات جیوه به جای آن استفاده می شود.

فولمینات نقره :

این ماده به علت قیمت و حساسیت بیش از فولمینات جیوه ، هرگز مصرف تجاری پیدا نکرده است، بلکه مقداری در کارهای آتشبازی مصرف دارد.

استیفنات سرب :

بعنوان خرج آتش زنه مصرف نیم شود بلکه برای آتش زدن ازتور سرب در چاشنی های الکتریکی استفاده می شود.

تتراسن :

به خاطر ویژگی های خاص این ماده از آن در ساختن چاشنی ها استفاده می شود.

نیترات آمونیوم
(an):
نتیرات آمونیوم ارزان ترین و ایمن ترین ماده منفجره استو در ساخت مواد منفجره صنعتی و نظامی کاربرد دارد. مهم ترین کاربرد های آن در ساخت آنفو و کود های شیمیایی می باشد.

نیترو سلولز
(nc):
در خرجهای پرتابی و مواد منفجره صنعتی بکار می رود.به دلیل حساسیت بسیار بالای آن در آب یا الکل حمل می شود. با آنکه سمی نیست اما کسانی که با آن کار می کنند لازم است بعد از کار حمام کرده و لباسهایشان را عوض کنند.

نیترو گلیسیرین
(ng):
در سال 1846 ساخته و در سال 1861 بوسیله نوبل به عنوان ماه منفجره به کار گرفته شد. نیتروگلیسرین از اجزای اصلی مواد منفجره صنعتی است. در ساخت خرجهای پرتابی نیز به کار می رود. مختصری نیز مصرف داروئی دارد ( سبب اتساع شریان مشود )

بخار آن پس از تنفس وارد خون می شود و باعث سردرد شدید میشود.

گلیکول دی نیترات
(gdn):
برای پایین آوردن درجه انجماد انواع دینامیت استفاده می شود.

تری نترو تلوئن
(tnt):
در ساخت مواد منفجره صنعتی، خرجهی پرتابی، بمب ها و نارنجک استفاده می شوند.

مواد منفجره ای که شبانه روز با آنها سرو کار داریم:

-
گاز خانگی
-
فندک
-
حشره کشها
-
نفت سفید
-
بنزین
-
جوشکاری های بی احتیاط
-
منبع سوخت مایع
-
دیگ زودپز